Tag Archives: giá in danh thiếp

Báo giá in danh thiếp tốt nhất thành phố Hồ Chí Minh

Danh Thiep Sang Tao Spa 1

Danh thiếp (Card Visit) giờ đây đã và đang có vai trò rất quan trọng, phục vụ nhu cầu gặp gỡ, kinh doanh giữa các đối tác với nhau. Danh thiếp hay còn gọi là name card có vai trò như một lời giới thiệu đầy xúc tích và ngắn gọn, lưu giữ những thông […]