Hình Thức Ship COD (Thanh Toán Khi Nhận Hàng)

  • Quý Khách nhận hàng từ nhân viên của hãng vận chuyển
  • Thanh toán hóa đơn cho nhân viên hãng vận chuyển.