Tag Archives: kich thuoc giay a4

KÍCH THƯỚC TỜ A4 TRONG ĐƠN VỊ CM, INCHES, MM, PIXELS LÀ BAO NHIÊU?

In nhanh Catalogue

1. Trong đơn vị Cm, Mm, Inches In Tiến Thanh cung cấp cho các bạn một cách nhìn trực quan dễ hiểu về kích thước khổ giấy. Theo tiêu chuẩn ISO 216, Kích thước tờ A4 trong bảng bên phải là kích thước tờ A4, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, […]