Tag Archives: inan tien thanh

KÍCH THƯỚC TỜ A4 TRONG ĐƠN VỊ CM, INCHES, MM, PIXELS LÀ BAO NHIÊU?

In nhanh Catalogue

1. Trong đơn vị Cm, Mm, Inches In Tiến Thanh cung cấp cho các bạn một cách nhìn trực quan dễ hiểu về kích thước khổ giấy. Theo tiêu chuẩn ISO 216, Kích thước tờ A4 trong bảng bên phải là kích thước tờ A4, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, […]

ĐẶT CHỨC DANH TIẾNG ANH TRÊN CARD VISIT – PHẦN 2

In nhanh namecard

4. Còn chức giám đốc và tổng giám đốc lại rất phức tạp, tùy theo người Anh hay người Mỹ. Đối với Anh, giám đốc là director, managing director, executive director, nhất thiết phải thuộc hội đồng quản trị (board of directors) hoặc người chủ sở hữu vốn công ty. Nếu giám đốc được thuê […]

ĐẶT CHỨC DANH TIẾNG ANH TRÊN DANH THIẾP – PHẦN 1

Card

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam tiếp cận rất nhiều thuật ngữ mới. Các thuật ngữ mới được dùng dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là các chữ cái viết tắt được chấp nhận như những từ ngữ phái sinh cùng tồn tại trong ngôn ngữ tiếng Việt. Trong […]