Tag Archives: in danh thiep

Những điều cần biết trong in danh thiếp

Thiet Ke Namecard 03

In danh thiếp là một phương thức quảng bá hình ảnh cho công ty, doanh nghiệp cũng như cá nhân. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin căn bản nhất xoay quanh việc in danh thiếp. Danh thiếp là gì? In danh thiếp có ý nghĩa tiềm ẩn như thế nào? Danh thiếp […]

ĐẶT CHỨC DANH TIẾNG ANH TRÊN CARD VISIT – PHẦN 2

In nhanh namecard

4. Còn chức giám đốc và tổng giám đốc lại rất phức tạp, tùy theo người Anh hay người Mỹ. Đối với Anh, giám đốc là director, managing director, executive director, nhất thiết phải thuộc hội đồng quản trị (board of directors) hoặc người chủ sở hữu vốn công ty. Nếu giám đốc được thuê […]

ĐẶT CHỨC DANH TIẾNG ANH TRÊN DANH THIẾP – PHẦN 1

Card

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam tiếp cận rất nhiều thuật ngữ mới. Các thuật ngữ mới được dùng dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là các chữ cái viết tắt được chấp nhận như những từ ngữ phái sinh cùng tồn tại trong ngôn ngữ tiếng Việt. Trong […]