Tag Archives: thiet ke danh thiep

ĐẶT CHỨC DANH TIẾNG ANH TRÊN DANH THIẾP – PHẦN 1

Card

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam tiếp cận rất nhiều thuật ngữ mới. Các thuật ngữ mới được dùng dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là các chữ cái viết tắt được chấp nhận như những từ ngữ phái sinh cùng tồn tại trong ngôn ngữ tiếng Việt. Trong […]